Donationer

Donationer oktober 2018

 • Leva - vi støtter en pige i Letland under hendes uddannelse

 • Natcafe Klare - for hjemløse kvinder

 • Mødrehjælpen - på vej

 • Heksebørn

 • Sorggruppen i Hvidovre

Donationer oktober 2017

 • Teenagermødre i Rumænien

 • Natcafe Klare - for hjemløse kvinder

 • Danner

 • Addis Ababa skoleprojekt

 • Leva - vi støtter en pige i Letland under hendes uddannelse

 

 

 

Donationer uddelt oktober 2015

på klubmødet i oktober måned  bliver årets indsamlede beløb uddelt.

På forhånd har medlemmerne indsendt forslag til hvem der skal modtage en donation.

Alle forlag bliver linet op, og hvert medlem har så 3 stemmer til fordeling på de indkomne forslag.

Følgende har hver fået 5000 kr. 

 • Leva, Letland
 • Give en pige ret
 • Natcafe Klare
 • Unge grønlandske mødre i København

Desuden blev der uddelt 1500 kr. til Almafonden    

 

Stipendie uddelt i anledning af klubbens 25 års  jubilæum:

Et enigt udvalg valgte Mille, 20 år fra Hvidovre. Mille studerer kinesisk på Københavns Universitet og vil bruge pengene på et studieophold i Kina.