Hvem er Soroptimist International Avedøre-Hvidovre

Vi er 18 medlemmer, der mødes den 2. onsdag i måneden. Vores "hjemmebase" er plejehjemmet Strandmarkshaves festsal, hvor vi mellem kl. 18 – 18,30 mødes til socialt samvær og derefter spiser vi.

På nogle klubmøder lytter vi til en interessant og ak-tuel foredragsholder, med en efterfølgende diskussion. På andre møder planlægger vi hvem, og hvad vi vil støtte og hvordan. Ind imellem bliver der også tid til besøg i virksomheder og andre klubber. 

Ved hjælp af indsamlede midler yder Avedøre-Hvidovre løbende økonomisk støtte og andre hjælpe foranstaltninger til bl.a.

  • Natcafe Klare, Vesterbro

  • Betalt handelsskole for lettisk pige 

  • Give en pige ret

  • Ofre for naturkatastrofen i Filippinerne

  • Unge grønlandske mødre i København

  • Børnesorggruppen i Hvidovre

  • Unge enlige mødre i Hvidovre

  • Betalt skoleforløb for pige i Indien

  • Betalt handelsskole for pige i Indien